Concept Kookworkshops

Onze kookworkshops zuilen in de toekomst volledig voldoen aan onze missie, visie en filosofie zoals u die onder 'Home' kan terugvinden. Aangezien we echter eerst volop willen inzetten op de kookkampen voor kids en het home cook gebeuren, is deze peiler nog niet verder geconcretiseerd. Er zijn bijgevolg nog geen data voorhanden waarop onze kookworkshops doorgaan.

Externe aanbieders van kookworkshops kunnen evenwel altijd contact opnemen om te bekijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen en dit zowel vertrekkende vanuit het eigen concept alsook ons concept.